THE PRAYER OF ST. GREGORY AND THE PRAYER OF CONFESSION OF SINS -SLAVONIC TEXTS OF THE CZECH ORIGIN, EXTANT IN THE YAROSLAVL MANUSCRIPT OF THE 13 TH CENTURY
Table of contents
Share
QR
Metrics
THE PRAYER OF ST. GREGORY AND THE PRAYER OF CONFESSION OF SINS -SLAVONIC TEXTS OF THE CZECH ORIGIN, EXTANT IN THE YAROSLAVL MANUSCRIPT OF THE 13 TH CENTURY
Annotation
PII
S241377150000596-8-1
Publication type
Article
Status
Published
Pages
45-49
Abstract
The Prayer of St. Gregory and the Prayer of Confession of Sins from the Yaroslavl Prayerbook give evidence of an existence of intensive Czech-Russian culture contacts in the 11th century. The author of the article recently published Latin originals of the prayers - Oratio sancti Gregorii (papae) and Confessio (sancti Patricii). A detailed analysis shows that the prayers were translated from Latin in the West Slavic area (in Bohemia in the 11th century).
Keywords
Slavonic Translations, Church Slavonic Prayers, Prayer of St. Gregory and Prayer of Confession of Sins
Date of publication
01.05.2015
Number of purchasers
0
Views
856
Readers community rating
0.0 (0 votes)
Cite Download pdf 100 RUB / 1.0 SU

To download PDF you should sign in

Full text is available to subscribers only
Subscribe right now
Only article and additional services
Whole issue and additional services
All issues and additional services for 2015
1

ReferencesAdditional sources and materials

1. Sobolevskij A.I. Neskol'ko redkih molitv iz russkogo sbornika XIII veka // Izv. ORYaS. 1905. 10/4.
2. Mareš F.V. Církevněslovanské písemnictví v Čechách // Cyrilometodějská tradice a slavistika. Praha, 2000.
3. Bláhová E. Ke klasifi kaci českocírkevněslovanských památek // Slavia. 1993. 62.
4. Vepřek M. Modlitba sv. Řehoře a Modlitba vyznání hříchů v církevněslovanské a latinské tradici. Olomouc, 2013.
5. Konzal V. Staroslověnská Modlitba proti d’áblovi // Europa Orientalis. 1992. 11/2.
6. Konzal V. Staroslavyanskaya molitva protiv d'yavola. M., 2002.
7. Svodnyj katalog slavyano-russkih rukopisnyh knig, hranyashchihsya v SSSR. XI–XIII vv. M., 1984.
8. Mareš F.V. An Anthology of Church Slavonic Texts of Western (Czech) Origin. München, 1979.
9. Reinhart J. Une fi gure stylistique dans la traduction vieux-slave des Homélies sur l’Evangiles de Grégoire le Grand en comparaison avec les texctes Scripturaires // Colloques internationaux des CNSR. Grégoire le Grand. Paris, 1986.
10. Páclová I. K otázce lexikálních grécismů v staroslověnských památkách s latinskou předlohou // Studia palaeoslovenica. Praha, 1971.
11. Vepřek M. K otázce vlivu řečtiny na slovanské písemnictví přemyslovských Čech v 10. a století // Bohemica Olomucensia. 2010. 2.
12. Večerka R. Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků. Olomouc; Praha, 2006.
13. Slovník jazyka staroslověnského. I–IV. Praha, 1958– 1997.
14. Rogov I., Bláhová E., Konzal V. Staroslověnské legendy českého původu. Praha, 1976.
15. Miklosich F. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum emendatum auctum. Vindobonae, 1862–1865.
16. Mareš F.V. Slovo zre∫∫enie v Písni ostrovské // Cyrilometodějská tradice a slavistika. Praha, 2000.
17. Čajka F. Církevněslovanská legenda o sv. Anastázii. Praha, 2011.
18. Mareš F.V. Pražské zlomky a jejich předloha v světle hláskoslovného rozboru // Slavia. 1949. 19.

Comments

No posts found

Write a review
Translate