THE OLD-RUSSIAN COPY OF THE APOSTLE (SOF. 32): THE LANGUAGE FEATURES AND THE PROBLEM OF DATING
Table of contents
Share
QR
Metrics
THE OLD-RUSSIAN COPY OF THE APOSTLE (SOF. 32): THE LANGUAGE FEATURES AND THE PROBLEM OF DATING
Annotation
PII
S241377150000525-0-1
Publication type
Article
Status
Published
Pages
56-62
Abstract
In the article the difficulties of the oldest Old Russian manuscripts’ dating are discussed and some linguistic features of the Old Russian problematically dated manuscript of the Apostle created by two scribes are analyzed. The investigation of its significant orthographic and phonetic data shows that the two writings of the manuscript belong to the different times. The second writing of the Sof. 32 along with the archaic paleographic features is characterized by the absence of the innovative language forms and can be dated by the first part of 12th century. The first writing of the manuscript demonstrates the reflexes of a completed jer-shift which took place in Old Russian in the middle of 12th century.
Keywords
manuscripts’ dating, Apostle, old-russian orthography
Date of publication
01.01.2016
Number of purchasers
0
Views
698
Readers community rating
0.0 (0 votes)
Cite Download pdf 100 RUB / 1.0 SU

To download PDF you should sign in

Full text is available to subscribers only
Subscribe right now
Only article and additional services
Whole issue and additional services
All issues and additional services for 2016
1

ReferencesAdditional sources and materials

1.  Svodnyj katalog slavyano-russkih rukopisnyh knig, hranyashchihsya v SSSR. M., 1984. [Svodnyj katalog slavyano-russkikh rukopisnykh knig, khranyaschikhsya v SSSR [Joint Catalogue of the Slavic-Russian Manuscripts preserved in the USSR]. Moscow, 1984.]  
2.  Yanin V.L. Novgorodskij skriptorij rubezha XI- XII vv. - novgorodskij monastyr' sv. Lazarya // Arheograficheskij ezhegodnik za 1981 g. M., 1982. C. 59. [Yanin, V.L. [Novgorod Scriptorium at the Turn of the 11th century - Novgorod Monastery of Saint Lazar] Arkheograficheskij ezhegodnik za 1981 g. [Archaeological Year-Almanac for 1981] Moscow, 1982, p. 59.]  
3.  Zhukovskaya L.P. Tipologiya rukopisej drevnerusskogo polnogo aprakosa XI-XIV vv. v svyazi s lingvisticheskim izucheniem ih // Pamyatniki drevnerusskoj pis'mennosti. Yazyk i tekstologiya. M., 1968. S. 257. [Zhukovskaya, L.P. [The Typology of the Manuscripts of the Old Russian Complete Gospel Book in Connection with Their Linguistic Analysis] Pamyatniki drevnerusskoj pismennosti. Yazyk i tekstologiya [The Old Russian Written Artefacts. The Language and the Textual Studies] Moscow, 1968, p. 257.]  
4.  Sreznevskij I.I. Drevnie pamyatniki russkogo pis'ma i yazyka (X-XII vv.). Obshchee povremennoe obozrenie. SPb., 1882. S. 92. [Sreznevskiy, I.I. Drevnie pamyatniki russkogo pisma i yazyka (X-XII vv.). Obschee povremennoe obozrenie [The Ancient Aretfacts of the Russian Script and Language (10th-11th centuries). The General Time-Based Review] St. Petersburg, 1882, p. 92]  
5.  Osipov B.I. Milyatino evangelie: datirovka, grafika, orfografiya, punktuaciya // Fonetika i pis'mo. Ustinov. 1986. S. 145-158. [Osipov, B.I. [The Miliatin Gospel Book: Dating, Graphics, Orthography, Punctuation] Fonetika i pismo [Phonetics and Script]. Ustinov, 1986, pp. 145-158.]  
6.  Mol'kov G.A. Lingvisticheskoe i paleograficheskoe issledvoanie drevnerusskoj rukopisi Milyatino evangelie (RNB, F.mI^): Dis.. kand. filol. nauk. Sankt-Peterburg, 2014. [Molkov, G.A. Lingvisticheskoe i paleograficheskoe issledvoanie drevnerusskoj rukopisi Miljatino evangelie (RNB, F.p.I.7): Dis.. kand. filol. nauk [Linguistic and Paleographic Study of the Old Russian Manuscript The Miliatin Gospel Book (RNB, F.p.I.7): Cand. Philol. Sci. Diss.] St. Petersburg, 2014.]     
7.  Fyodorova M.A. Orfografiya Mstislavova evangeliya i problema uzkoj datirovki pamyatnikov rannedrevnerusskogo perioda // Vestnik SPbGU. Seriya 9. Filologiya. Vostokovedenie. Zhurnalistika. 2015 (v pechati). [Fjodorova, M. A. [The Orthography of the Mstislav Gospel Book and the Narrow Dating Problem for the Old Russian Scripts] Vestnik SPbGU. Serija 9. Filologija. Vostokovedenie. Zhurnalistika [The Bulletin of the St. Petersburg State University. The 9th Series. Philology. Oriental Studies. Journalism]. 2015 (in publishing).]  
8.  Krivko R.N. Yazyk i tekst drevnejshih slavyanskih sluzhebnyh minej za avgust // Liturgische Hymnen nach byzantinischen Ritus bei den Slaven in älterster Zeit. Beiträge einer internationalen Tagung Bonn, 7.-10. Juni 2005 (= Abhandlungen der NordrheinwestfälischenAkademie der Wissenschaften, 117; H. Rothe (Hsrg.), Patristica Slavica, 15). Paderborn etc., 2007. S. 238-243. [Krivko, R.N. [The Language and the Text of the Oldest Slave Minei Hagiographic Collections] Liturgische Hymnen nach byzantinischen Ritus bei den Slaven in älterster Zeit. Beiträge einer internationalen Tagung Bonn, 7.-10. Juni 2005 (Abhandlungen der Nordrheinwestfälischen Akademie der Wissenschaften, 117; H. Rothe (Hsrg.), Patristica Slavica, 15). Paderborn etc., 2007, pp. 238243.]  
9.  Zhivov V.M. Norma, variativnost' i orfograficheskie pravila v vostochnoslavyanskom pravopisanii XI-XIII veka // Vostochnoslavyanskoe pravopisanie XI-XIII veka. M., 2006. S. 9-75. [Zhivov, V.M. [Standards, Variability and Orthographic Regulations in the East Slave Orthography of the 11-13th Centuries] Vostochnoslavjanskoepravopisanie XI-XIII veka [The East Slave Orthography of the 11-13th Centuries] Moscow, 2006.]  
10. Uhanova E.V. O \"novyh podhodah\" v rabote s drevnerusskimi rukopisnymi pamyatnikami: Izbornik 1076 g. i Arhangel'skoe evangelie 1092 g. // Slavyanovedenie. № 4. 2013. S. 3-13. [Uhanova, E.V. [To \"the New Approach\" in the Work with the Old Russian Scripts: Izbornik of 1076 and Archangel Gospel Book of1092] Slavjanovedenie [Slavic Studies]. No 4, 2013, pp. 3-13.]  
11. Novak M.O. Apostol v istorii russkogo literaturnogo yazyka: Avtoref. dis.. dokt. filol. nauk. Kazan', 2014. S. 10. [Novak, M.O. Apostol v istorii russkogo literaturnogo jazyka: Avtoref. dis. dokt. filol. nauk [Books of the Apostles in the History of the Russian Literary Language: Cand. Philol. Sci. Diss.] Kazan, 2014, p. 10.]     
12. Volkov N.V. Otryvok Apostola XIII v. // RFV. 1912. T. 24, № 4. S. 234-239. [Volkov, N.V. [The Abstract from the Books of the Apostles of the 13th Century] RFV [The Russian Philological Bulletin] 1912, Vol. 24, No. 4, pp. 234-239.]  
13. Sobolevskij A.I. Ocherki iz istorii russkogo yazyka. Kiev, 1884. [Sobolevskiy, A. I. Ocherki iz istorii russkogo jazyka [Articles to the History of the Russian Language] Kiev, 1884.]  
14. Sobolevskij A.I. Lekcii po istorii russkogo yazyka. M., 1907. S. 51. [Sobolevskiy, A. I. Lekcii po istorii russkogo jazyka [Lectures to the History of the Russian Language] Moscow, 1907, p. 51.]  
15. Kolesov V.V. Istoricheskaya fonetika russkogo yazyka. M.: Vysshaya shkola, 1980. S. 193. [Kolesov, V.V. Istoricheskaja fonetika russkogo jazyka [The Historical Phonetic of the Russian Language] Moscow: Vysshaya Shkola Publ., 1980, p. 193.]  
16. Shahmatov A.A. Ocherk drevnejshego perioda istorii russkogo yazyka: Reprint. izd. M., 2002. [Shahmatov, A.A. Ocherk drevnejshego perioda istorii russkogo jazyka: Reprint. izd. [Studies to the Oldest Period of the History of the Russian Language. Reprinted Publ.] Moscow, 2002.]  
17. Obnorskij S.P. O yazyke Efremovskoj Kormchej XII veka // Issledovaniya po russkomu yazyku. T. 3. Vyp. 1. SPb., 1912. S. 45. [Obnorskiy, S.P. [To the Language of the Efrem Nomocanon of the 12th Century] Issledovanija po russkomu jazyku [The Russian Language Studies]. Vol. 3, Iss. 1, St. Petersburg, 1912, p. 45.]  
18. Gavrilenko T.N. Otrazhenie reducirovannyh glasnyh v rukopisi XII v. // Vestnik LGU. Seriya 2. Istoriya. Yazykoznanie. Literaturovedenie. Vyp. 2. 1989. S. 70. [Gavrilenko, T.N. [The Reflection of the Reduced Vowels in the Scripts of the 12th Centuries] Vestnik LGU. Serija 2. Istorija. Jazykoznanie. Literaturovedenie [The Leningrad State University Bulletin. The 2nd Series. History. Language Studies. Literature Studies] Iss. 2, 1989, p. 70.]  
19. Falyov I.A. O reducirovannyh glasnyh v drevne-russkom yazyke // Yazyk i literatura. Tom II. Vypusk 1. L., 1927. S. 121. [Faljov, I.A. [To the Reduced Vowels in the Old Russian Language] Jazyk i literatura [Language and Literature] Vol. II, Iss. 1, Leningrad, 1927, p. 121.]  
20. Markov V.M. K istorii reducirovannyh glasnyh v russkom yazyke. 2-e izd., ispr. i dop. Kazan', 2007. S. 205-206. [Markov, V.M. K istorii reducirovannyh glasnyh v russkom jazyke. 2-e izd., ispr. i dop [To the History of the Reduced Vowels in the Russian Language. The 2nd Publ. Revised and Supplemented] Kazan, 2007, pp. 205-206.]  
21. Malkova O.V. Reducirovannye glasnye v Dobrilovom evangelii 1164 goda: Avtoref. dis.. kand. filol. nauk. M., 1967. [Malkova, O.V. Reducirovannye glasnye v Dobrilovom evangelii 1164 goda: Avtoref. dis.. kand. filol. nauk [The Reduced Vowels in the Dobrilov Gospel Book of 1164: Cand. Philol. Sci. Diss.] Moscow, 1967.]  
22. Obnorskij S.P. K istorii gluhih v Chudovskoj psaltyri XI veka // RFV. T. 68, № 4. 1912. S. 337379. [Obnorskiy, S.P. [To the History of the Voiceless Consonants in the Chudov Book of Psalms of the 11th Century] RFV [The Russian Philological Bulletin] 1912, Vol. 68, No. 4, pp. 337-379.]  
23. Golyshenko V.S. K voprosu o kachestve plavnogo v kornyah, voskhodyashchih k *tbrt, *tbrt, *tblt, v drevnerusskom yazyke XII-XIII vv. // Istoricheskaya grammatika i leksikologiya russkogo yazyka. M., 1962. S. 20-28. [Golyshenko, V.S. [To the Problem of the Quality of the Approximant Consonants in the Roots Ascending to *tbrt, *tbrt, *tblt] Istoricheskaja grammatika i leksikologija russkogo jazyka [The Historical Grammar and Lexicology of the Russian Language] Moscow, 1962, pp. 20-28.]  
24. Obnorskij S.P. Issledovanie o yazyke Minei za 1097 g. L., 1924. S. 206. [Obnorskiy, S.P. Issledovanie o jazyke Minei za 1097 g [Studies to the Language of the Minei Hagiographic Collection for the Year 1097]. Leningrad, 1924, p. 206.]  
25. Krivko R.N. Grafiko-orfograficheskie sistemy Bychkovsko-Sinajskoj psaltiri. I // Russkij yazyk v nauchnom osveshchenii. № 1 (7). 2004. S. 96-97. [Krivko, R.N. [The Graphic-Orthographic Systems of the Bychkov-Sinai Book of Psalms. I] Russkij jazyk v nauchnom osveshhenii [The Russian Language in the Scientific Interpretation] No. 1 (7), 2004, pp. 96-97.]  
26. Kozlovskij M.M. Issledovanie o yazyke Ostromirova Evangeliya // Issledovaniya po russkomu yazyku. T. I. SPb., 1885-1895. S. 57-63. [Kozlovskiy, M.M. [Studies to the Language of the Ostromir Gospel Book] Issledovanija po russkomu jazyku [The Russian Language Studies] Vol. I. St. Petersburg, 1885-1895, pp. 57-63.]  
27. Iordanidi S.I., Krys'ko V.B. Drevnerusskie innovacii vo mnozhestvennom chisle imennogo skloneniya. I // Voprosy yazykoznaniya. № 4. 1995. S. 70. [Iordanidi, S.I., Krysko, V.B. [The Old Russian Novations in the Plural of the Noun Declination] Voprosy jazykoznanija [Topics in the Study of Language] No. 4, 1995, p. 70.] 

Comments

No posts found

Write a review
Translate