Скачать / Download:

PDF

DOI: 10.31857/S241377150004960-9
Рубрика: Рецензии
Страницы: 60-69
Автор: Переверзева Светлана Игоревна
Сведения об авторе: ORCID: 0000-0002-4328-4686. Научный сотрудник. Аффилиация: Школы лингвистики Национального исследовательского университета “Высшая школа экономикиˮ Адрес: Российская Федерация,

Список литературы/ References

1. 1. Philippov, A.V. Zhesty i ikh otobrazhenie v tekste khudozhestvennogo proizvedeniya [Gestures and Their Reflection in the Literary Texts]. Lingvisticheskij sbornik: sb. trudov Ministerstva prosvescheniya RSFSR. Vyp. 5 [Linguistic Collection: Proceedings of the Russian Federation Education Ministry. Issue 5]. Moscow, Izd-vo MOPI im. Krupskoy Publ., 1975, pp. 185–194. (In Russ.)

2. Grigorieva, S.A., Grigoriev, N.V., Krejdlin, G.Ye. Slovar yazyka russkikh zhestov [Russian Gestures Dictionary]. Moscow, Vienna, Yazyki Russkoj Kultury Publ., Vienna Slavic Almanac Publ., 2001. (In Russ.)

3. Krejdlin, G.Ye. Neverbalnaya semiotika [Non-Verbal Semiotics]. Moscow. NLO Publ., 2002. (In Russ.)

4. Krejdlin, G.Ye. Mekhanizmy vzaimodejstviya verbalnykh i neverbalnykh edinits v dialoge. I. Zhestovye udareniya [Interactions Arrangements of Verbal and Non-Verbal Units in a Dialogue. I. Gestures Accents]. Kompyuternaya lingvistika i intellektualnye tekhnologii: trudy mezhdunarodnoj konferentsii “Dialog 2006ˮ [Computer Linguistics and IT: Bulletin of the International Conference “Dialogue 2006ˮ]. Moscow, RGGU Publ., 2006, pp. 290–296. (In Russ.)

5. Krejdlin, G.Ye. Mekhanizmy vzaimodejstviya verbalnykh i neverbalnykh edinits v dialoge. IIa. Dejkticheskie zhesty i ikh tipy [Interactions Arrangements of Verbal and Non-Verbal Units in a Dialogue. IIa. Deixis Gestures and Its Typology]. Kompyuternaya lingvistika i intellektualnye tekhnologii: trudy mezhdunarodnoj konferentsii “Dialog 2007ˮ [Computer Linguistics and IT: Bulletin of the International Conference “Dialogue 2007ˮ]. Moscow, RGGU Publ., 2007, pp. 320–327. (In Russ.)

6. Krejdlin, G.Ye. Mekhanizmy vzaimodejstviya verbalnykh i neverbalnykh edinits v dialoge. IIb. Dejkticheskie zhesty i rechevye akty [Interactions Arrangements of Verbal and Non-Verbal Units in a Dialogue. IIb. Deixis Gestures and Speech Acts]. Kompyuternaya lingvistika i intellektualnye tekhnologii: trudy mezhdunarodnoj konferentsii “Dialog 2008ˮ [Computer Linguistics and IT: Bulletin of the International Conference “Dialogue 2008ˮ]. Moscow, RGGU Publ., 2008, pp. 248–253. (In Russ.)

7. Pereverzeva, S.I., Krejdlin, G.Ye. Telesnost i osobennosti semioticheskogo dialogicheskogo povedeniya [Corporeality and Semiotic Dialogue Behavior Features]. Kompyuternaya lingvistika i intellektualnye tekhnologii: trudy mezhdunarodnoj konferentsii “Dialog 2008ˮ [Computer Linguistics and IT: Bulletin of the International Conference “Dialogue 2008ˮ]. Moscow, RGGU Publ., 2008, pp. 427–430. (In Russ.)

8. Kendon A. Visible action as utterance. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

9. Fiodorova, O.V. O russkoj zhestikulyatsii s lingvisticheskoj tochki zreniya (k vykhodu monografii E.A. Grishinoj) [On Russian Gestures from a Linguistic Perspective (to the E.A. Grishina Monograph Edition)]. Voprosy yazykoznaniya [Topics in the Study of Language]. 2018. No. 5, pp. 114–123. (In Russ.)

10. Pertsov, N.V. Lingvistika, poetika, tekstologiya: izbrannye stati [Linguistics, Poetics, Textology: Selected Articles]. Moscow, Yazyki slavjanskoj kultury Publ., 2015. (In Russ.)

11. Fiodorova, O.V. Grammatika vzglyada v issledovaniyakh multikanalnoj kommunikatsii [Glance Grammar in Studies of Multichannel Communication]. Trudy Instituta russkogo yazyka im. V.V. Vinogradova [Bulletin of the V.V. Vinogradov Russian Language Institute of the RAS]. (In Print) (In Russ.)

12. Calbris G. Elements of meaning in gesture. Amsterdam; Philadelphia (PA): John Benjamins, 2011.

13. Letuchiy, A.B. Chast tela – forma “kulakˮ: funktsii, kontseptualizatsiya, mesto v sisteme chastej tela [A Body Part & A Form “Fistˮ: Functions, Conceptualization, Place in the Body Part System]. Moskovskij lingvisticheskij zhurnal [Moscow Linguistic Journal]. 2008. No. 4, pp. 91–108. (In Russ.)

14. Kotov, A.A. Patterny emotsionalnykh kommunikativnykh reaktsij: problemy sozdaniya korpusa i perenos na kompyuternykh agentov [Patterns of Emotional Communicative Reactions: Problems of Corpus Creation and Transfer to Computer Agents]. Kompyuternaya lingvistika i intellektualnye tekhnologii. Vyp. 8 (15) [Computer Linguistics and IT. Issue 8 (15)]. Moscow, RGGU Publ., 2009, pp. 211–218. (In Russ.)