Absract: The article probes into such key conventional ideas as stratification of the Russian national language, the notionThe article probes into such key conventional ideas as stratification of the Russian national language, the notionof the Russian literary language as a tongue not sharing a specific codified norm with the other-than-literarylanguages, the securing of functional styles to their oral and written forms, the place the oral speech takeswithin the system of literary and national language. Our analysis takes into consideration the contemporarystate of the language (the end of the 20th – the start of the 21st centuries) and focuses on the issues, which,according to the author of the article, require clarification and further development.
Keywords: national language, literary language, linguistic norm, codification, colloquialistics, sociolect, written communicative speech
Pages: 13-28
Author: Elena I. Litnevskaya
Information about the author: Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of Russian Language at the Department of Philology of the Lomonosov Moscow State University, 1 Humanities Building, Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russia litn-elena@mail.ru

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

1. [Sovremennyj russkij yazyk: sotsialnaya i funktsionalnaya differentsiatsiya. Ros. akademiya nauk. In-t rus. yaz. im. V.V. Vinogradova [The Contemporary Russian Language: Social and Functional Differentiation. The Russian Academy of Sciences. The V.V. Vinogradov Russian Language Institute]. Moscow, Yazyki slavyanskoj kultury Publ., 2003. 568 P.]

2.  [Krysin, L.P. [Language Norm and Language Practice]. Otechestvennye zapiski: obschestvo v zerkale yazyka [Notes of the Fatherland: Society in the Language Reflection]. 2005. N 2. P. 36–47.]

3. [Sovremennyj russkij yazyk: sistema – norma – uzus. In-t rus. yaz. im. V.V. Vinogradova RAN [The Contemporary Russian Language: System – Norm – Language Usage. The Russian Academy of Sciences. The V.V. Vinogradov Russian Language Institute]. Moscow, Yazyki slavyanskoj kultury Publ., 2003. 480 P.]

4. [Vinogradov, V.V. [Stylistics Issues Discussion Results]. Voprosy yazykoznaniya [Topics in the Study of Language]. 1955. N 1. P. 60–87.]

5.  [Krysin, L.P. [The Religious Predicant Style and its Place in the Functional Stylistic Paradigm]. Poetika. Stilistika. Yazyk i kultura: pamyati Tatyany Grigorevny Vinokur [Poetics. Stylistics. Language and Culture: in Memoriam of Tatyany Grigorevna Vinokur]. Moscow, 1996. P. 135–138.]

6.  [Shmelev, A.D. [Functional Stylistics and Moral Concepts]. Yazyk. Kultura. Gumanitarnoe znanie: nauchnoe nasledie G.O. Vinokura i sovremennost. Otv. red. S.I. Gindin, N.N. Rozanova [Language. Culture. Humanities: Scientific Heritage of G.O. Vinokur and Modernity. Gindin, S.I., Rozanova, N.N. (Ed.)]. Moscow, 1999. P. 217–230.]

7.  [Shmelev, A.D. [Language Features of Different Kinds of Religious Discourse]. Yazyk v dvizhenii: k 70-letiyu L.P. Krysina. Otv. red. E.A. Zemskaya, M.L. Kalenchuk [Language in Movement: to the 70th Anniversary of L.P. Krysin. Zemskaya, E.A., Kalenchuk, M.L. (Ed.)]. Moscow, Yazyki slavyanskoj kultury Publ., 2007. P. 613–621.]

8.  [Kozhina, M.N., Duskaeva, L.R., Salimovskij, V.A. Stilistika russkogo yazyka [Stylistics of the Russian Language]. Moscow, Flinta: Nauka Publ., 2010. 464 P.]

9. Г [Grigorev, V.P. [Some Words to the Stylistic Politics]. Yazyk v dvizhenii: k 70-letiyu L.P. Krysina. Otv. red. E.A. Zemskaya, M.L. Kalenchuk [Language in Movement: to the 70th Anniversary of L.P. Krysin. Zemskaya, E.A., Kalenchuk, M.L. (Ed.)]. Moscow, Yazyki slavyanskoj kultury Publ., 2007. P. 138–150.]

10.  [Solganik, G. Ya. Prakticheskaya stilistika russkogo yazyka [Practical Stylistics of the Russian Language]. Moscow, Izdatelskij tsentr “Akademiya” Publ., 2006. 304 P.]

11. [Vinogradov, V.V. O yazyke khudozhestvennoj literatury [On the Language of the Fiction Literature]. Moscow, Izd-vo khudozhestvennoj literatury Publ., 1959. 653 P.]

12.  [Panov, M.V. [On Pronunciation Styles (in Connection with General Stylistics Problems)]. Panov, M.V. Trudy po obschemu yazykoznaniyu i russkomu yazyku. T. 1 [General Linguistics and the Russian Language Studies. Vol. 1]. Moscow, Yazyki slavyanskoj kultury Publ., 2004. P. 103–136.]

13. [Panov, M.V. Pozitsionnaya morfologiya russkogo yazyka [Positional Morphology of the Russian Language]. Moscow, Nauka, “Yazyki russkoj kultury” Publ., 1999. 275 P.]

14.  [Panov, M.V. [To Development of the Russian Language in the Soviet Society]. Panov, M.V. Trudy po obschemu yazykoznaniyu i russkomu yazyku. T. 2 [General Linguistics and the Russian Language Studies. Vol. 2]. Moscow, Yazyki slavyanskoj kultury Publ., 2007. P. 43–62.]

15.  [Sirotinina, O.B. Sovremennaya razgovornaya rech i ee osobennosti [The Contemporary Colloquial Speech and its Features]. Moscow, Prosveschenie Publ., 1974. 144 P.]

16.  [Razgovornaya rech v sisteme funktsionalnykh stilej sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka: leksika. Pod red. O.B. Sirotininoj. Izd.3-e [The Colloquial Speech in the System of Functional Styles of the Contemporary Russian Literary Language: Lexis. Sirotinina, O.B. (Ed.). The 3d Edition]. Moscow, Knizhnyj dom “Librokom” Publ., 2009. 256 P.]

17.  [Razgovornaya rech v sisteme funktsionalnykh stilej sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka: grammatika. Pod red. O.B. Sirotininoj. Izd.3-e [The Colloquial Speech in the System of Functional Stylesof the Contemporary Russian Literary Language: Grammar. Sirotinina, O.B. (Ed.). The 3d Edition]. Moscow, Knizhnyj dom “Librokom” Publ., 2009. 312 P.]

18.  [Zemskaya, E.A. Russkaya razgovornaya rech (prospekt) [The Russian Colloquial Speech (Brochure)]. Moscow, RUSLANG RAS Publ., 1968. 99 P.]

19. [Russkaya razgovornaya rech. Pod red. E.A. Zemskoj [The Russian Colloquial Speech. Zemskaya, E.A. (Ed.)]. Moscow, Nauka Publ., 1973. 485 P.]

20.  [Lapteva, O.A. Russkij razgovornyj sintaksis [The Russian Colloquial Syntax]. Moscow, Nauka Publ., 1976. 397 P.]

21.  [Lapteva, O.A. Zhivaya russkaya rech s teleekrana: razgovornyj plast televizionnoj rechi v normativnom aspekte. Izd. 6 [The Live Russian Speech from the TV: Colloquial Layer of the TV Speech in Normative Aspect. The 6th Edition]. Moscow, Izd-vo LKI Publ., 2007. 520 P.]

22.  [Kultura russkoj rechi. Pod red. L.K. Graudinoj i E.N. Shiryaeva [Culture of the Russian Speech. Graudina, L.K., Shiryaev, E.N. (Ed.)]. Moscow, Izdatelskaya gruppa NORMAINFRA Publ., 2001. 560 P.]

23.  [Litnevskaya, E.I. [The Russian Language School Course as a Guide to Correct and Right Speaking]. Russkaya slovesnost [Russian Philology]. 2011. N 2. P. 5–9.]

24.  [Krysin, L.P. Sotsiolingvisticheskie aspekty izucheniya sovremennogo russkogo yazyka [Sociolinguistic Aspects of the Studies in the Contemporary Russian Language]. Moscow, Nauka Publ., 1989. 188 P.]

25.  [Panov, M.V. [To the Literary Language]. Panov, M.V. Trudy po obschemu yazykoznaniyu i russkomu yazyku. T. 1 [General Linguistics and the Russian Language Studies. Vol. 1]. Moscow, Yazyki slavyanskoj kultury Publ., 2004. P. 88–102.]

26. [Kostomarov, V.G. Nash yazyk v dejstvii. Ocherki sovremennoj russkoj stilistiki [Our Language in Action. Essays on the Contemporary Russian Stylistics]. Moscow, Gardariki Publ., 2005. 287 P.]

27.  [Scherba, L.V. Izbrannye raboty po russkomu yazyku [Selected Works in the Russian Language]. Moscow, Uchpedgiz Publ., 1957. 188 P.]

28.  [Shmelev, A.D. [Speaking Culture Fall or Norm Changing?]. Doklad na plenarnom zasedanii II Mezhdunarodnoj konferentsii “Kultura russkoj rechi” [Speech for the Plenary Meeting of the 2nd International Conference “The Russian Speech Culture”]. Moscow, RUSLANG RAS, October 4–6, 2010.]

29.  [Panov, M.V. [From Observations over the Style of the Contemporary Periodical Press]. Panov, M.V. Trudy po obschemu yazykoznaniyu i russkomu yazyku. T. 2 [General Linguistics and the Russian Language Studies. Vol. 2]. Moscow, Yazyki slavyanskoj kultury Publ., 2007. P. 63–84.]

30.  [Kozhevnikova, K. Spontannaya ustnaya rech v epicheskoj proze (na materiale sovremennoj russkoj khudozhestvennoj literatury) [Spontaneous Colloquial Speech in the Epic Prose (On the Material of the Contemporary Russian Fiction Literature)]. Prague, Universita Karlova Publ., 1971. 165 P.]

31.   [Litnevskaya, E.I. [To Usage Liberty of the Writing Language Norms in Texts of the Contemporary Fiction Literatutr]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9. Filologiya [Bulletin of the Moscow State University. Series 9. Philology]. 2010. N3. P. 9–24.]

32.  [Smirnitskij, A.I., Akhmanova, O.S. [To the Linguistic Base of the Foreign Languages Teaching]. Inostrannyj yazyk v shkole [Foreign Language at School]. 1954. N3. P. 41–51.]

33.  [Kostomarov, V.G. [Colloquial Speech: Definition and Role in the Teaching]. Kostomarov, V.G. Stati starykh let [Articles of Bygone Years]. Moscow, Izdatelstvo Ikar Publ., 2010. P. 79–87.]

34. [Kostomarov, V.G. [To Distinction of the Terms “Oral” and “Colloquial”, “Writing” and “Literary”]. Kostomarov, V.G. Stati starykh let [Articles of Bygone Years]. Moscow, Izdatelstvo Ikar Publ., 2010. P. 88–93.]

35.  [Gasparov, B.G. [Oral Speech as Semiotic Object. Linguistic Semantics and Semiotics. I. Nomination Semantics and Oral Speech Semiotics]. Tartuskij universitet: uchenye zapiski. Vyp. 442 [Bulletin of the Tartu University. Iss. 442]. Tartu, TGU Publ., 1978. P. 63–112.]

36. [Shmelev, D.N. Russkij yazyk v ego funktsionalnykh raznovidnostyakh [The Russian Language in its Functional Varieties]. Moscow, Nauka Publ., 1977. 168 P.]

37.  [Sovremennyj russkij yazyk: aktivnye protsessy na rubezhe XX–XXI vekov. In-t rus. yaz. im. V.V. Vinogradova RAN [The Contemporary Russian Language: Active Processes at the Turn of the 20th‑21st Centuries. The Russian Academy of Sciences. The V.V. Vinogradov Russian Language Institute]. Moscow, Yazyki slavyanskikh kultur Publ., 2008. 712 P.]

38.[Bondaletov, V.D. Sotsialnaya lingvistika: uchebnoe posobie. Izd. 3-e [Social Linguistics: Educational Book. The 3d Edition]. Moscow, Knizhnyj dvor “Librokom”, 2012. 200 P.]

39.  [Balli, Ch. Frantsuzskaya stilistika: per. s frants., 2-oe izd [French Stylistics: Translated from French, the 2nd Edition]. Moscow, URSS Publ., 2001. 392 P.]

40. [Makdavid, R. [Dialect and Social Varieties in a City Society]. Novoe v lingvistike. Vyp. VII. Sotsiolingvistika. Red. N.S. Chemodanov [New in Linguistics. Iss. 7. Sociolinguistics. Chemodanov, N.S. (Ed.)]. Moscow, Progress Publ., 1975. P. 363–381.]

41.  [Litnevskaya, E.I. Pismennye formy russkoj razgovornoj rechi (k postanovke problemy): monografiya [Writing Forms of the Russian Colloquial Speech (to the Problem Definition)]. Moscow, MAX Press Publ., 2011. 304 P.]

42.  [Belikov, V.I. [Language Norm: New and Old Cracks on the Russian Language Area]. Acta Philologica: filologicheskie zapiski. I [Acta Philologica: Philological Bulletin. I]. Moscow, MGU Publ., 2007. P. 36–52.]

43. Словарь языка интернета.ру / Под ред. М.А. Крон- гауза. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2016. 288 с. [Slovar yazyka interneta.ru. Pod red. M.A. Krongauza [Internet.ru Language Dictionary. Krongauz, M.A. (Ed.)]. Moscow, AST-PRESS KNIGA Publ., 2016. 288 P.]

44. Григорьев В.П. Культура языка и языковая поли- тика // Общественные науки и современность.– 2003.– № 1. – С. 143–157. [Grigorev, V.P. [Language Culture and Language Politics]. Obschestvennye nauki i sovremennost [Social Sciences and Modernity]. 2003. N 1. P. 143–157.]