PDF: http://izv-oifn.ru/articles/29/public/29-319-1-PB.pdf
Absract:

Reviews.

S.A. Kibalnik. Problematics of the Intertextual Poetics of Dostoyevsky. [In Russian]. SPb.: Petropolis, 2013. 432 pp

Pages: 68-72
Author: V. V. Borisova

References

1. Bahtin M.M. EHstetika slovesnogo tvorchestva. M., 1979. 2. Gasparov M.L. Parafraz i interteksty//Tekst vystupleniya na mezhdunarodnom kongresse “Semiotika kul'tury: kul'turnye mekhanizmy, granicy, samoidentifikacii“ (“Semiotics of Culture: Cultural Mechanisms, Boundaries, Identities”, 26 fevralya -2 marta. 2002, g., Tartu). Rezhim dostupa v seti “Internet”: http://www.ruthenia.ru/document/470280. html. Data obrashcheniya: 20.07.2014 3. Nazirov R.G. Syuzhet “Revizora” v istoricheskom kontekste//Bel'skie prostory. 2005. № 3. S. 113. 4. Borisova V.V. Nacional'no-kul'turnaya problematika i ee hudozhestvennoe voploshchenie v romane F.M. Dostoevskogo “Igrok”//Nacional'noe i religioznoe v tvorchestve F.M. Dostoevskogo (Problema ehtnokonfessional'nogo sinteza). Ufa, 1997.