PDF: http://izv-oifn.ru/articles/34/public/34-589-1-PB.pdf

References

1. Reformatskij A.A. Aggljutinacija i fuzija//Morfologicheskaja tipologija i problema klassifikacii jazykov. M.; L.: Nauka, 1965. S. 64-92. 2. Reformatskij A.A. Soglasnye, protivopostavlennye po sposobu i mestu obrazovanija, i ih var'irovanie v sovremennom russkom literaturnom jazyke//Reformatskij A.A. Iz istorii otechestvennoj fonologii. M.: Nauka, 1970. S. 374-397. 3. Kalenchuk M.L. Ob odnom iz lingvisticheskih paradoksov A.A. Reformatskogo//Jazyk: izmenchivost' i postojanstvo. M.: IRJa RAN, 1998. S. 134-140. 4. Panov M.V. Russkaja fonetika. M.: Prosveshhenie, 1967. 440 s. 5. Zaliznjak A.A. Ot praslavjanskoj akcentuacii k russkoj. M.: Nauka, 1985. 432 s. 6. Kasatkin L.L. Plotnoe i neplotnoe soedinenie morfem v slove. (V pechati). 7. Glovinskaja M.Ja., Il'ina N.E., Kuz'mina S.M., Panov M.V. O grammaticheskih faktorah razvitija foneticheskoj sistemy sovremennogo russkogo jazyka//Razvitie fonetiki sovremennogo russkogo jazyka: Fonologicheskie podsistemy. M.: Nauka, 1971. S. 20-32. 8. Kalenchuk M.L. O delimitativnoj funkcii fonem//Problemy fonetiki. Vyp. IV. M.: Nauka, 2002. S. 27-31. 9. Kalenchuk M.L. Orfojepicheskaja sistema sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka: dis.. d-ra, filol. nauk: 10.02.01. M., 1993. 417 s. 10. Golanova E.I. O foneticheskoj harakteristike pristavki so-//Razvitie fonetiki sovremennogo russkogo jazyka: Fonologicheskie podsistemy. M.: Nauka, 1971. S. 236-242. 11. Bolycheva E.M. Strukturnaja harakteristika russkih glasnyh fonem i zakonomernosti ih pozicionnogo var'irovanija: dis.. kand. filol. nauk: 10.02.01. M., 1992. 237 s. 12. Serova N.P. Funkcionirovanie glasnyh fonem v slovoformah na stykah morfem: dis.. kand. filol. nauk: 10.02.01. M., 1984. 225 s. 13. Zubkova L.G. Chasti rechi v foneticheskom i morfonologicheskom osveshhenii. M.: Izd-vo Universiteta druzhby narodov, 1984. 84 s. 14. Lopatin V.V. Akcentologicheskie problemy sinhronnogo slovoobrazovanija v sovremennom russkom jazyke//Slavjanskoe i balkanskoe jazykoznanie. Problemy morfonologii. Vyp. VI. M., 1981. S. 174-197. 15. Zubkova L.G. Fonologicheskaja tipologija slova. UDN, 1990. 258 s. 16. Kasatkin L.L. Razvitie v sovremennom russkom jazyke korreljacii soglasnyh po tvjordosti-mjagkosti//Problemy fonetiki. Vyp. I. M.: Nauka, 1993. S. 161-175. 17. Koshutich R. Grammatika ruskogo jezika. Ch. 1: Glasovi. Pg., 1919. 276 s. 18. Avanesov R.I. Russkoe literaturnoe proiznoshenie. M.: Prosveshhenie, 1984. 383 s. 19. Kalenchuk M.L., Kasatkina R.F. O processe razrushenija pozicionnyh cheredovanij soglasnyh v sovremennom russkom literaturnom jazyke//Problemy fonetiki. Vyp. V. M.: Nauka, 2007. S. 172-179. 20. Gol'din V.E. Iz nabljudenij nad razgranichitel'nymi signalami v russkom jazyke//Sovremennye problemy russkogo jazyka i metodiki ego prepodavanija v vuze i shkole. Saratov, 1972. C. 36-40.